Presentació

Logo

Foto_1L’Escola Politècnica Superior d’Elx (Epse) és un centre de la Universitat Miguel Hernández on s’imparteixen titulacionsde grau, màster, enginyeria tècnica i enginyeria relacionades amb l’Enginyeria Industrial i l’Enginyeria de Telecomunicació. Anualment uns 450 alumnes formalitzen el seu accés a la universitat per realitzar els seus estudis en el centre, que compta actualment amb més de 2300 alumnes.

La Epse compta amb una plantilla de més de 120 professors que compaginen la seva tasca docent amb la investigació en diversos camps vinculats a l’EnginyeriaIndustrial i l’Enginyeria de Telecomunicació. Els recursos materials, laboratoris i equips de recerca permeten alsalumnes que realitzen els seus treballs final de grau,carrera o màster, conèixer i tractar de primera mà amb tècniques i tecnologies punteres a nivell mundial en els seus àmbits específics.

La Epse aposta per la formació integral dels seus estudiants a través dels més de 5000 convenis amb empreses que Foto_4obren la porta a la realització de pràctiquesprofessionals, i per un esperit d’internacionalització del procés formatiu de l’estudiant, fomentant la mobilitat d’alumnes i professors a través de relacions institucionalsamb centres nacionals i estrangers.

Finalment la Epse incentiva de manera activa la realització d’activitats que complementen la formació acadèmica de l’estudiant, organitzant visites a empreses i institucionsrelacionades amb l’Enginyeria Industrial i l’Enginyeria de Telecomunicació, i fomentant la participació d’estudiants iprofessors en fòrums nacionals i internacionals relacionatsamb tots dos àmbits.

14 maig 2014