Segell Europeu

El segell EUR-ACE® és un certificat concedit per una agència autoritzada per ENAEE a una universitat respecte a un títol d’enginyeria de grau o màster avaluat segons una sèrie d’estàndards definits, d’acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El segell EUR-ACE® es gestiona des de l’European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) de manera descentralitzada a través d’agències nacionals i està internacionalment reconegut, ja que facilita tant la mobilitat acadèmica com la professional en permetre identificar programes d’enginyeria d’alta qualitat a Europa i més enllà de les seves fronteres.

ACREDITA PLUS en l’àmbit de l’enginyeria comença a la tardor de 2013 per donar als títols oficials de grau i màster en enginyeria la possibilitat de sol·licitar l’avaluació per a l’obtenció del segell EUR-ACE®, al mateix temps que es realitza l’avaluació per la renovació de l’acreditació d’aquests títols.

Per això, l’Institut de l’Enginyeria d’Espanya (IEE) com una de les institucions més representatives del país de la professió d’enginyer – i ANECA – com a actor principal en el procés de renovació de l’acreditació de títols a Espanya – han identificat el moment actual com l’òptim per dur a terme una col·laboració conjunta que promogui la qualitat i el reconeixement internacional dels graus i màsters espanyols en l’àmbit de l’enginyeria.

20 desembre 2016