Arxiu

Arxiu de l'autor

Encuentro Alicante 2019: Soluciones tecnológicas para la innovación empresarial


En el evento queremos destacar el importante papel de las soluciones tecnológicas para la innovación empresarial.

El Encuentro de Alicante es un foro de reunión de estudiantes, profesionales, profesores, investigadores y empresarios del sector de las telecomunicaciones y tecnologías habilitadoras digitales, en la provincia de Alicante.

La revolución digital en la que estamos inversos afecta a todos los niveles: personal, social, económico y profesional. Y ocurre lo mismo en el ámbito empresarial, afecta a toda la estructura organizativa, a todo el personal, a los procedimientos y en definitiva al modelo empresarial. El objeto del evento es presentar soluciones tecnológicas concretas dirigidas a la innovación empresarial, que permiten mejorar la gestión, la estrategia y los resultados de la empresa para hacerla más competitiva.

Se trata de acercar las propuestas tecnológicas existentes en el mercado a profesionales  y agentes tanto del sector como de otros sectores económicos.


Categories:Novedades Etiquetes:

27 novembre 2019 Sense comentaris

NOVA VISITA ACREDITACIÓ AVAP: Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació.


Els dies 12 i 13 de desembre es realitzarà la visita, dins de la fase d’el procés de renovació de l’acreditació, de el Comitè d’Avaluació Externa de el Màster en Enginyeria de Telecomunicació.

Si ets professor, estudiant, titulat o PAS de l’màster i vols donar la teva opinió sobre la titulació, pots participar en l’avaluació.

Pots anar a la següent sessió oberta:

Dia: 13 de desembre
Hora: 11:30 h a 12:15 h.
Lloc: Sala de Reunions de la 2a planta de l’Edifici de Rectorat i Consell Social.

L’acreditació és un procés d’avaluació que realitzen auditors externs de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Propspectiva per assegurar la qualitat de l’ensenyament impartit a les titulacions, a més de verificar que aquestes compleixen els seus compromisos.


Categories:Otros, Novedades, Doctorados Etiquetes:

26 novembre 2019 Sense comentaris

OFERTA TREBALL FI DE GRAU: AITANADesarrollo d’aplicació web per a l’emmagatzematge i presentació en línia de dades recollides de l’estació mediambiental d’AitanaCategories:Novedades Etiquetes:

14 novembre 2019 Sense comentaris

Curs d’accessibilitat el 28 de Novembre de 2019Categories:Novedades, Empleo, Doctorados, Arte y Cultura, Alumni Etiquetes:

13 novembre 2019 Sense comentaris

Charla Accenture: Casos prácticos de Inteligencia Artificial (IA) e implantación en automatización de procesos (RPA)Categories:Empleo, Doctorados, Alumni Etiquetes:

28 octubre 2019 Sense comentaris

Convocatoria CRUE: Mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) o Trabajos de Fin de Máster (TFM)


Os hacemos llegar información sobre unos premios convocados por la CRUE que tienen como objetivo reconocer Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster defendidos durante el curso 2018-19 y cuya temática esté relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque no hay premio material, sí se reconoce a los ganadores publicando los trabajos, bajo ISSN, en las webs de los organismos que convocan el premio. La convocatoria se abrirá el próximo 15 de octubre y finalizará el 30 de noviembre.

Por si consideráis interesante comunicarlo al profesorado tutor de TFG y TFM de vuestras Facultades.

A continuación os hacemos un resumen de la convocatoria:

La Fundación Carolina, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Crue Universidades Españolas convocan los Premios «Universidad, Conocimiento y Agenda 2030».

El objetivo de estos galardones es distinguir los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) o Trabajos de Fin de Máster (TFM)  realizados  bajo una o varias de las temáticas cubiertas por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Podrán presentarse trabajos, bien de contenido práctico, bien teórico, de todas las áreas de conocimiento, según la siguiente clasificación: • Ciencia y Tecnologías de la Comunicación • Energía, Medio Ambiente e Infraestructuras • Ciencias de la Salud • Economía y Finanzas, Organización empresarial y Desarrollo • Ciencias Sociales y Jurídicas • Artes, Humanidades y Comunicación.

A los premios pueden optar estudiantes con ciudadanía de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana o de cualquier Estado de la Unión Europea, que hayan finalizado sus estudios destinados a la obtención del título (Grado o Máster) durante el curso académico 2018-2019 y que hayan defendido el TFG o el TFM en una institución de Educación Superior asociada a Crue Universidades Españolas.

Los trabajos premiados recibirán un diploma acreditativo y serán publicados en papel y en soporte electrónico en las páginas web de la FC, la AECID y la Crue Universidades Españolas, haciendo mención al premio otorgado, bajo ISSN.

La convocatoria se abrirá el próximo 15 de octubre y finalizará el 30 de noviembre.

Descargar bases de la convocatoria


Categories:Novedades Etiquetes:

15 octubre 2019 Sense comentaris

Orgullosos de ser Enginyer de Telecomunicacions


Des del Col·legi Oficial i l’Associació Espanyola d’Enginyers de Telecomunicació, s’ha llançat la campanya “SOM ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ”. Us presentem el nou vídeo corporatiu que mostra la transversalitat d’aquesta professió i la rellevància que té en el desenvolupament de la societat.


Categories:Novedades Etiquetes:

4 octubre 2019 Sense comentaris

Workshop: “The opportunities of building IEEE Standards for Europe, Middle East and Africa”Categories:Novedades Etiquetes:

2 octubre 2019 Sense comentaris

Oferta de treball al laboratori UWICORE de la UMH


“Comunicacions V2X per a Vehicle Autònom Connectat”

El termini per a l’enviament de sol·licituds finalitza el 14 de setembre de 2019

————————————————– ——————————-
Les entrevistes es realitzaran a mesura que es rebin les sol·licituds, per la qual cosa és aconsellable enviar la sol·licitud com més aviat i no esperar al 14 de setembre.
————————————————– ——————————-

Aquesta oferta és per a la contractació laboral d’1 persona com a tècnic de R + D + I que treballarà en el desenvolupament de prototips i solucions de comunicació sense fils V2X per a la conducció cooperativa del vehicle autònom connectat. La persona contractada s’incorporarà al laboratori UWICORE (Ubiquitous Wireless Communications Research Laboratory, www.uwicore.umh.es) pertanyent al Departament d’Enginyeria de Comunicacions de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. El laboratori té una àmplia experiència investigadora i reconeguda trajectòria internacional en el desenvolupament de sistemes de comunicacions sense fil per al vehicle autònom connectat i xarxes mòbils 5G. El laboratori col·labora activament amb empreses i universitats nacionals i internacionals.

Condicions de l’oferta:
· Retribució anual: 16.422 € bruts.
· Dedicació: temps complet.
· Durada del contracte: 2 anys.
· Data d’incorporació: Novembre de 2019 (aproximadament)

Requisits establerts per la convocatòria (OBLIGATORIS):
Aquesta oferta d’ocupació s’emmarca dins de les “Ajudes per a la promoció d’ocupació jove i implantació de la Garantia Juvenil en R + D + I 2018” del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. La pròpia convocatòria estableix que el personal la contractació es cofinançe mitjançant aquests ajuts ha de complir els requisits en la data de contractació:
· Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions universitàries: llicenciatura, enginyeria, grau, diplomatura o enginyeria tècnica.
· Estar inscrit / a en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els requisits específics per poder inscriure en aquest fitxer s’han de consultar abans d’enviar la candidatura a: http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia- juvenil.html. Per exemple, una de les condicions que estableix el Ministeri en l’esmentada web és “Tenir més de 16 anys o menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció”. Qualsevol dubte en relació amb el Sistema de Garantia Juvenil i el registre en el fitxer es resoldrà a través dels mitjans citats en aquesta pàgina.

Requisits acadèmics, coneixements i habilitats requerides:
Titulació universitària en telecomunicacions o informàtica
Coneixements sòlids sobre tecnologies i xarxes de comunicacions.
Coneixements sobre comunicacions i xarxes mòbils i sense fils.
Programació en Matlab i C / C ++ o similar.
Bon nivell d’anglès amb un nivell alt de comprensió escrita (nivell mínim equivalent a un B2 encara que no és necessari acreditar un títol de B2).
Bona capacitat de resolució de problemes, de treball en equip, d’aprenentatge de noves tecnologies, i de trobar i contrastar informació.
Bona capacitat d’expressió oral i escrita.
Interès i motivació per la I + D + I.

Presentació de sol·licituds:
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud utilitzant el següent formulari en línia:


Categories:Empleo, Alumni Etiquetes:

5 setembre 2019 Sense comentaris

OFERTA D’OCUPACIÓ A MULTINACIONAL INDUSTRIAL AMB SEU A ELDACategories:Empleo Etiquetes:

5 setembre 2019 Sense comentaris