Presentació

L'Escola Politècnica Superior d'Elx (EPSE) és un centre de la Universitat Miguel Hernández on imparteix titulacions de grau, màster, enginyeria tècnica i enginyeria relacionada amb l'Enginyeria Industrial i l'Enginyeria de Telecomunicació. Anualment uns 450 alumnes formalitzen el seu accés a la universitat per realitzar els seus estudis en el centre, que compta en l'actualitat amb més de 2300 alumnes.


La EPSE compta amb una plantilla de més de 120 professors que compaginen la seva feina docent amb la investigació en diversos camps vinculats a l'Enginyeria Industrial i l'Enginyeria de Telecomunicació. Els recursos materials, laboratoris i equips d'investigació permeten als alumnes que realitzen els seus treballs fi de grau, carrera o màster, conèixer i tractar de primera mà amb tècniques i tecnologies punteres a nivell mundial en els seus específics específics.


La EPSE aposta per la formació integral dels seus estudiants a través dels més de 5000 convenis amb empreses que obren la porta a la realització de pràctiques professionals, i per un esperit d'internacionalització de l'procés formatiu de l'estudiant, fomentant la mobilitat dels alumnes i professors a través de relacions institucionals amb centres nacionals i estrangers.


Finalment, el EPSE incentiva de manera activa la realització d'activitats que complementen la formació acadèmica de l'estudiant, organitzant visites a empreses i institucions relacionades amb l'Enginyeria Industrial i l'Enginyeria de Telecomunicació, i fomentant la participació d'estudiants i professors en fòrums nacionals i internacionals relacionats amb tots dos relacionats.