Estudis

A l’Escola Politècnica Superior d’Elx s’imparteixen diferents estudis, desde Titulacions Oficials de Grau fins a Màster. Actualment s’imparteixen algunes titulacions que es troben en procés d’extinció. Als següents enllaços trobarà tota  l’informació de les titulacions impartides.

TÍTOL OFICIAL DE GRAU

TÍTOL OFICIAL DE MÀSTER

Als següents diagrames dels Programes de Màster Integrats, Grau + Màster de la EPSE, podrà veure el procés acadèmic a fer per obtindre les competencies profesionals de les antigues titulaciones d’Enginyeria Tècnica i Enginyeria.

PI_Teleco_VAL

PI_Indu_VAL