Erasmus

LLP-Erasmus dóna l’oportunitat de passar un importantperíode d’estudis (de 4 a 10 mesos) a un altre país membre de la UE i rebre un reconeixement acadèmicd’aquest període com a part integrant dels estudis que es realitzen en la Universitat Miguel Hernández. La Epseofereix la possibilitat de realitzar el PFC o de cursarassignatures de darrers cursos en diverses universitats europees.

14 febrer 2012