I Concurs de vehicles autònoms

Bases del Concurs:

El concurs de vehicles autònoms consta de tres seccions diferenciades:

La primera d’elles consistirà en una prova de circuit de velocitat un contra un, on es realitzarà una carrera de velocitat en un circuit contra un altre equip. Es disposarà de dos circuits independents completament iguals. Aquesta prova és eliminatòria al millor de tres carreres quedant al final de la competició un campió i un subcampió.

La segona secció consisteix en una prova de destresa del vehicle autònom en un laberint. Es valorarà el temps que triga el vehicle en trobar la sortida des d’un punt d’entrada predeterminat. Es realitzaran dues proves per equip, computant el temps mitjà de les dues. El temps màxim per trobar la sortida són 5 minuts, transcorreguts els quals es donarà per acabada la prova.

La tercera secció del concurs consistirà en una avaluació del desenvolupament tècnic del vehicle autònom realitzat. S’hi puntuarà tant la presentació de l’equip davant el jurat com la qualitat i complexitat tècnica del disseny realitzat.
Data i lloc:

El concurs es realitzarà a l’edifici Arenals del Campus d’Elx el dijous 6 abril 2017 a les 10:00 hores.

participants:

Podran participar alumnes de qualsevol Universitat pública, així com a estudiants de Batxillerat i Formació Professional de la Província d’Alacant.
Regles per a la prova de circuit de velocitat:

Els equips estaran formats per un mínim de 2 i un màxim de 5 participants. Cada equip tindrà un representant que serà l’encarregat d’interactuar amb el vehicle durant la prova.
El vehicle ha de ser totalment autònom, no hi pot haver cap mitjà de comunicació ni control extern al vehicle
El vehicle podrà incorporar tants sensors com s’estimi pertinent.
El vehicle podrà incorporar com a cervell qualsevol tipus de microcontrolador (Arduino, Microchip, PSoC …) el preu sigui inferior a 50 €.
Els diferents circuits que formin el vehicle podran ser comercials o desenvolupats pel propi equip
Cada eliminatòria es resoldrà al millor de tres carreres. L’equip guanyador passarà a la següent eliminatòria i el perdedor quedarà eliminat.
A sol·licitud del jurat es podrà demanar la repetició de la prova.
El representant de l’equip podrà moure per l’exterior del circuit sense entrar-hi.
No es podrà manipular o tocar el vehicle durant la prova.
La mida del micro robot no ha de superar les dimensions de 23 cm d’ample, 30 cm de llarg, 20 cm d’alt. El pes màxim serà de 200 grams.
El circuit estarà marcat amb cinta negra de 2 cm. Es disposarà d’un circuit de prova perquè abans de cada cursa els equips puguin fer els últims ajustos de funcionament.
S’establirà un temps abans de la sortida dels vehicles entre carreres perquè es pugui interactuar i realitzar les últimes proves de funcionament.

Regles per a la prova de destresa en laberint:

– El vehicle serà el mateix que l’utilitzat en la prova de velocitat

– Es disposarà d’un laberint marcat amb cinta negra de 2 cm. El punt de sortida i meta estaran marcats en el propi circuit.

– Cada equip realitzarà dues proves de destresa per trobar la meta en el laberint. El temps màxim per trobar la meta serà de cinc minuts. Si passats els cinc minuts el vehicle no ha estat capaç d’arribar a la meta la prova s’aturarà amb una marca temporal de 5 minuts. El temps final serà la mitjana de les dues proves realitzades.

– A sol·licitud del jurat es podrà demanar la repetició de la prova.

– El representant de l’equip podrà moure per l’exterior del circuit sense entrar-hi.

– No es podrà manipular o tocar el vehicle durant la prova

Avaluació del tècnica i originalitat del disseny:

– El vehicle serà el mateix que l’utilitzat en les proves de velocitat i destresa

– La presentació del disseny es realitzarà davant un jurat

– Cada equip tindrà un màxim de 5 minuts per fer la presentació

– Es valorarà l’originalitat del disseny, els desenvolupaments propis tant de l’electrònica com de la programació dl els microcontroladors i les prestacions del disseny realitzat.

Jurat:

El jurat serà nomenat per la direcció de l’Escola Politècnica Superior d’Elx.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

premis:

S’atorgaran tres premis:

Premi al millor desenvolupament tècnic: premi per determinar

Premi de circuit de velocitat: premi per determinar

Premi de circuit de destresa: premi per determinar

Els premis podran quedar deserts si així ho estima el jurat.