Oferta de treball al laboratori UWICORE de la UMH

Alumni, Empleo

5 setembre 2019

“Comunicacions V2X per a Vehicle Autònom Connectat”

El termini per a l’enviament de sol·licituds finalitza el 14 de setembre de 2019

————————————————– ——————————-
Les entrevistes es realitzaran a mesura que es rebin les sol·licituds, per la qual cosa és aconsellable enviar la sol·licitud com més aviat i no esperar al 14 de setembre.
————————————————– ——————————-

Aquesta oferta és per a la contractació laboral d’1 persona com a tècnic de R + D + I que treballarà en el desenvolupament de prototips i solucions de comunicació sense fils V2X per a la conducció cooperativa del vehicle autònom connectat. La persona contractada s’incorporarà al laboratori UWICORE (Ubiquitous Wireless Communications Research Laboratory, www.uwicore.umh.es) pertanyent al Departament d’Enginyeria de Comunicacions de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. El laboratori té una àmplia experiència investigadora i reconeguda trajectòria internacional en el desenvolupament de sistemes de comunicacions sense fil per al vehicle autònom connectat i xarxes mòbils 5G. El laboratori col·labora activament amb empreses i universitats nacionals i internacionals.

Condicions de l’oferta:
· Retribució anual: 16.422 € bruts.
· Dedicació: temps complet.
· Durada del contracte: 2 anys.
· Data d’incorporació: Novembre de 2019 (aproximadament)

Requisits establerts per la convocatòria (OBLIGATORIS):
Aquesta oferta d’ocupació s’emmarca dins de les “Ajudes per a la promoció d’ocupació jove i implantació de la Garantia Juvenil en R + D + I 2018” del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. La pròpia convocatòria estableix que el personal la contractació es cofinançe mitjançant aquests ajuts ha de complir els requisits en la data de contractació:
· Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions universitàries: llicenciatura, enginyeria, grau, diplomatura o enginyeria tècnica.
· Estar inscrit / a en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els requisits específics per poder inscriure en aquest fitxer s’han de consultar abans d’enviar la candidatura a: http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia- juvenil.html. Per exemple, una de les condicions que estableix el Ministeri en l’esmentada web és “Tenir més de 16 anys o menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció”. Qualsevol dubte en relació amb el Sistema de Garantia Juvenil i el registre en el fitxer es resoldrà a través dels mitjans citats en aquesta pàgina.

Requisits acadèmics, coneixements i habilitats requerides:
Titulació universitària en telecomunicacions o informàtica
Coneixements sòlids sobre tecnologies i xarxes de comunicacions.
Coneixements sobre comunicacions i xarxes mòbils i sense fils.
Programació en Matlab i C / C ++ o similar.
Bon nivell d’anglès amb un nivell alt de comprensió escrita (nivell mínim equivalent a un B2 encara que no és necessari acreditar un títol de B2).
Bona capacitat de resolució de problemes, de treball en equip, d’aprenentatge de noves tecnologies, i de trobar i contrastar informació.
Bona capacitat d’expressió oral i escrita.
Interès i motivació per la I + D + I.

Presentació de sol·licituds:
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud utilitzant el següent formulari en línia: